BMI kalkulačka podle věku

Všichni kdo hubnou, nebo nejsou spokojeni se svou postavou, se jistě s touto hodnotou již setkali. Je označována zkratkou BMI, a znamená Body Mass Index, tedy v překladu jakýsi index tělesné hmotnosti. Ten je využíván z jednoho prostého důvodu, a to proto, abychom mohli orientačně určit to, zda spadáme do kategorie s normální hmotností, nadváhou, nebo samozřejmě také podváhou. Nutno však říci, že je to poměrně orientační údaj, a tak by pro nejobjektivnější výsledek měla jít BMI kalkulačka podle věku, stavby svalů, tělesné muskulatury, a podle celé řady dalších aspektů. Přesto je i toto číslo poměrně dobře vypovídající, a to proto, že počítá s průměrným člověkem, který je samozřejmě také nejvíce.

Jak na výpočet?

Pokud si chtěli vlastní BMI vypočítat, je to velmi snadné a samozřejmě také rychlé. Jediné, co k tomu potřebujeme, je naše výška převedená na metry, a dále naše hmotnost. Poté už stačí naši hmotnost vydělit výškou na druhou, a vyjde nám číslo, které je právě ona hodnota BMI. Jak tedy z výpočtu vyplívá, BMI kalkulačka podle věku je stejně vypovídající, jelikož se zohledňují pouze dva tyto aspekty. A následnou hodnotu už je nutné pouze porovnat s tabulkami, a zjistit, jak si vlastně stojíme.

Jak na tom jsme?

Pokud vyjde hodnota, která je nižší než 18,4, znamená to jediné, a to informaci, že máme podváhu, a tak je nutné nabrat nejlépe svalovou hmotu. A to takové množství, aby naše BMI bylo v hodnotách 18,5 – 24,9. To je totiž ideální stav, kdy máme normální váhu. Jakmile ale toto číslo překročíme, již jsme v kategorii nadváhy, které je problémem, ale ještě ne natolik výrazným, jako další stupně, které nás při velké hmotnosti a nízké výšce čekají.

Hodnota nadváhy končí na 29,9, takže jakmile tuto hodnotu překročíme, máme nadváhu prvního stupně. Od 35 je to dokonce nadváha druhého, a od 40 je to nadváha třetího stupně, která už má opravdu velmi velká rizika, a tak není radno tento stav jakýmkoliv způsobem podceňovat. Právě naopak bychom měli dělat vše proto, abychom shodili.

Proč jsou výpočty důležité?

Hlavně proto, že nám dokážou ihned říci, jak na tom jsme. Je pravda, že samozřejmě nejsou tak přesné jako náročnější testy, které používají při porovnávání třeba množství podkožního tuku, zdravotní stav, množství svalové hmoty nebo vody v těle, ale na druhou stranu dané testy jsou časově náročné. Mimo jiné mnoho z nich také nezohledňuje věk, a tak ani BMI kalkulačka podle věku nemusí být tak nepřesná, jak se mnohým zdá, jelikož v tomto ohledu se rizika nemění. Tedy abychom byli konkrétní, nemění se výsledné hodnoty, ale čím jsme starší, tím by měla být snaha držet se na hodnotách ideální váhy větší.

Kdykoliv tedy začneme pociťovat to, že bychom měli se svým tělem začít něco dělat, stačí jednoduchý výpočet a bude jasno, zda je to skutečně pouze pocit, nebo je to realita.

Výpočet je využíván po celém světě

Výhodou tohoto postupu je také to, že je rozšířený po celém světě, a také má poměrně bohatou historii, jelikož byl vytvořen mezi roky 1830 a 1850. Tehdy se ještě nejmenoval Body Mass Index, ale nesl název Queteletův index. Co je však na něm také zajímavé, že může být použitelnou hodnotou pro další práci s hmotností a zjištění stavu člověka. Například jeho hodnot může využívat také Brocův a Rohrerův index, díky čemuž tak lze zjistit i mnohem více, a to s přihlédnutím třeba i k hodnotám mezi poměrem pasu a boků.

Jak ho věk ovlivňuje?

A ačkoliv jsme již několikrát zmínili, že při výpočtu se s věkem nepočítá, je třeba dodat, že zohledňovat je ho třeba, to hlavně u malých dětí. Tam se totiž zhruba každý rok tato hodnota zvětšuje o 1 jednu jednotku. To ale není negativní efekt, jelikož to zároveň souvisí s větším vývojem dítěte. Mezi 15 – 18 rokem, a následně další roky už je vše v naprostém pořádku.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *